© Larisa Landré

Marian van den Berge

Raadslid Huizen

Geluk zit wat mij betreft in de ander

Mijn naam is Marian van den Berge. Met veel plezier woon ik in het hart van Huizen. Als moeder van vijf kinderen en sportieveling vind ik eerlijk delen en samenwerken belangrijk.

Op het Goois Lyceum geef ik lessen maatschappijleer. Daarnaast ben ik perscoördinator en leerlingbegeleider, terwijl ik ook regelmatig debatten organiseer. Voor het vakblad Maatschappij&Politiek schrijf ik als redacteur over inspirerende voorvallen uit het onderwijsveld. Mede door het vervullen van deze rollen heb ik een fors sociaal netwerk opgebouwd. Ik vind het erg leuk om contact te leggen. Geluk zit wat mij betreft in de ander. Mede om die reden lijkt het werk als raadslid me ook zo mooi en veelzijdig. In gesprek gaan met inwoners over hun opvattingen en een poging wagen dit te vertalen naar beleid. Een prachtige uitdaging!

In 2007 schreef ik een scriptie over politieke betrokkenheid onder jongeren. Eigenlijk heeft me dat nooit losgelaten en ben ik altijd op zoek naar manieren om jongeren te inspireren en buiten hun eigen kaders te laten denken en kijken. Ik wil er graag aan bijdragen dat jonge mensen kritische en betrokken burgers worden die zich kunnen verplaatsen in het perspectief van de ander. In die zin ben ik altijd met politiek bezig. Politiek raakt jong en oud, raakt ons allemaal!

Respect voor mens en omgeving en verbinding leggen zijn voor mij belangrijke speerpunten. Ik zie dit ook terug bij GroenLinks Huizen. Graag wil ik me de komende jaren inspannen voor een prettige woon- en leefomgeving, zowel op sociaal als op fysiek terrein. Het vergroten van sociale cohesie, daar ga ik me sterk voor maken. Als Goede Buur bezoek ik bijna wekelijks een Syrisch gezin en ik merk hoe verrekte lastig het is om te integreren, maar ook ondervind ik hoe verrijkend het is als je elkaar bereikt. Maatschappelijke participatie bevorderen, in de breedste zin des woords, daar wil ik me voor inzetten.
Daarnaast hecht ik veel waarde aan ‘zorg op maat’. Hiervoor is het van belang dat je weet wat er bij mensen speelt. Bovendien leeft bij mij de wens om het mooie woord duurzaamheid om te zetten in concrete daden. Het klimaat verdient alle aandacht voor onze kinderen en kleinkinderen, wij dragen samen de verantwoordelijkheid om de aardbol goed achter te laten.

Gezonde generatie

Samen met de Alliantie Nederland Rookvrij wil ik ervoor pleiten dat Huizen een rookvrije gemeente wordt. Alcohol- en tabaksontmoediging in alle openbare ruimten juich ik zeer toe, zodat de komende generatie gezond kan opgroeien. Daarbij stel ik onder andere voor dat er meer aandacht geschonken wordt aan voorlichting op scholen en sportclubs. Op deze wijze kun je de schadelijke gevolgen tonen, de invloed van groepsdruk onder jongeren bespreken en de tactieken van de tabaksindustrie onthullen.

Soms noemen collega’s me doortastend, optimistisch en diplomatiek. Als ik ergens voor ga, doe ik dat met enthousiasme. Ik kijk ernaar uit om een bijdrage te leveren aan de lokale politiek vanuit een groen en progressief perspectief!

Bekijk mijn LinkedIn-profiel.