‘GroenLinkse ambities omzetten in daden’

Vanaf 2014 maakt GroenLinks deel uit van het college. Op een aantal terreinen zijn de bakens verzet. Gerrit Pas, de wethouder van GroenLinks, timmerde zichtbaar aan de weg. Tijd voor een terugblik.

Interview met wethouder Gerrit Pas

Wat zie jij als je belangrijkste resultaten?

Zonder meer staat het tegenhouden van de vrije HOV-busbaan hoog in de top-3! Daarnaast het klimaatbeleid. Ook op het gebied van kunst en cultuur, het terrein waar mijn echte passie ligt, zijn een aantal belangrijke successen geboekt. We hebben GroenLinkse ambities kunnen omzetten in daden… en zo voor een verandering gezorgd.

Laten we met de HOV-busbaan beginnen. Waarom zie je dat als een succes?

Omdat het soms een hopeloze strijd leek, en ik er bijna de hele collegeperiode mee bezig ben geweest. GroenLinks was vanaf het begin in 2009 tegen de aanleg van een vrije HOV-busbaan. Het vorige college had echter vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen een overeenkomst met de provincie gesloten om die vrije busbaan aan te leggen.

Het nieuwe college dat in mei 2014 aantrad, wilde juist van die busbaan af. Als verkeerswethouder viel mij de eer te beurt om die klus te klaren. Eenvoudig was dat niet. Het werd een bizarre theoretische secondendiscussie. Het was hard tegen hard. Op alle mogelijke manieren is er druk uitgeoefend om Huizen wat inschikkelijker te maken. De lintjesactie maakte ondertussen de stemming onder de inwoners goed zichtbaar. Dat was natuurlijk voor mij een belangrijke steun in de rug, en heeft ook de wethouder van Blaricum onder druk gezet. Maar het ging ons niet alleen om de honderden bomen. In Huizen begon de vrije busbaan al bij de Regentesse: wij wilden daarom ook dat stuk busbaan er per se uit hebben. Uiteindelijk is dat gelukt.

Je noemde klimaatbeleid als een resultaat?

Voor mij is klimaatbeleid tweeledig:

 1. maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan (isolatie, gebruik duurzame energie) en
 2. maatregelen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast door hevig buien, droogte en hittestress door lange warme perioden – het zogenoemde klimaatbestendig maken van de openbare ruimte.

In Huizen heb ik het Klimaatbeleid stevig op de kaart gezet, met het programma ‘Huizen klimaatneutraal 2050’. Met een duidelijke ambitie, een scala aan maatregelen, en – zeer belangrijk - de financiële middelen om die uit te voeren. Een aantal van die maatregelen:

 • Alle openbare verlichting voorzien van energiezuinige LED-verlichting – daarmee had Huizen een landelijke primeur.
 • Een nieuwe, energieneutrale kinderboerderij (zonder aardgas).
 • Het aantal oplaadpalen voor elektrische auto’s is flink uitgebreid.
 • Het vastgoed van de gemeente is voorzien van zonnepanelen, en met voorlichting en subsidie stimuleren we inwoners hun woning te verduurzamen.
 • De eerste gasloze wijk van Huizen komt er binnenkort.
 • Ook het scheiden inzamelen van huishoudelijk afval draagt bij aan minder CO2-uitstoot; bovendien wordt het afval weer gebruikt als grondstof in de circulaire economie. Dat is het verhaal achter de vierde kliko.

In de regio heb ik keihard gewerkt voor de Regionale Energiestrategie, die is overeengekomen tussen de regiogemeenten en zo’n twintig maatschappelijke partners.

En het Klimaatbestendig maken van Huizen?

Om de inwoners van Huizen te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering hebben we in deze collegeperiode zichtbare maatregelen genomen.

Zo zijn er waterbergingen gerealiseerd, wadi’s (droge sloten) aangelegd waar regenwater in kan lopen en worden bewoners gestimuleerd hun regenpijpen ‘af te koppelen’, waardoor het vuilwaterriool minder snel vol raakt. Onder het motto ‘Operatie Steenbreek’ proberen we met ludieke acties bewoners te stimuleren hun versteende tuinen te vergroenen. Zelf heeft de gemeente dat onder andere gedaan op Plein 2000 en voor het politiebureau – daar is het een stuk vriendelijk geworden.

De jaarlijkse boomfeestdag hebben we aangegrepen om een start te maken met het vergroenen van schoolpleinen. Plannen zijn in de maak om een aantal versteende buurten van Huizen te vergroenen, bijvoorbeeld langs de Bovenmaatweg, bij de Draaikom en Dekemastate.

In de portefeuille van wethouder Gerrit Pas:

 • Natuur en landschap
 • Water, wegen en openbaar groen
 • Verkeer en vervoer
 • Parkeren
 • Toezicht en handhaving (o.a. WABO)
 • Gebouwenbeheer
 • Duurzaamheid en milieu
 • Kunst en cultuur

En je successen op terrein van kunst en cultuur? Je noemde kunst als je passie…

Ik denk dan meteen aan de beeldenroute. Als raadslid heb ik er vaker voor gepleit om de openbare beelden in Huizen meer zichtbaar te maken. Als wethouder heb ik die kans meteen benut en ervoor gezorgd dat er een fietsroute langs de beelden is gekomen. De presentatie van het boekje ging vergezeld met een expositie in het Huizer Museum over de kunstenaars waarvan in Huizen beelden staan. Een prachtige tentoonstelling. En een mooie samenwerking tussen gemeente en museum. In het Huizer Museum is de beeldengids nog steeds verkrijgbaar. Echt een aanrader! De Huizerbeelden-app is nu ook in de maak.

Waarom vind je zo’n beeldengids zo belangrijk?

Omdat je zo leert kijken! Over het algemeen vind ik dat we meer moeten doen met wat er in Huizen al is; dat zichtbaar maken, zodat mensen er van kunnen genieten. Daarom heeft de gemeente ook met subsidie de productie van videoportretten van een aantal in Huizen werkzame kunstenaars mogelijk gemaakt. Een ander voorbeeld: momenteel worden de huizen en gebouwen geïnventariseerd die van monumentale waarde zijn en dus het behouden waard zijn. Over dit culturele erfgoed dient natuurlijk straks – najaar 2018 - een mooie wandelgids te verschijnen. Laten zien wat we hebben, en verhalen vertellen…

Naast het Huizer Museum beschikt onze gemeente over nog twee belangrijke instellingen: Theater de Boerderij en de bibliotheek. Gedrieën vormen ze de culturele infrastructuur van Huizen. Met ‘t Spant is een nieuwe overeenkomst gesloten over de exploitatie van De Boerderij en met de eigenaar van de Graaf Wichman is een nieuwe huurovereenkomst voor de bibliotheek afgesloten.

Wat zie jij als de ideale plek voor het Huizer Museum?

Ik hoop dat het Huizer Museum een plek krijgt in de omgeving van de Oude Haven. Of dat bij de BNI/Havenstraat is, wordt momenteel uitgezocht. Belangrijk is ook dat het Museum nauw samenwerkt met de andere kleine musea in de regio, zowel programmatisch als organisatorisch. De afgelopen jaren is dit op gang gekomen, nadat ik met de cultuurwethouders van Wijdemeren en Laren het initiatief heb genomen om die samenwerking te bevorderen. Ik ben er trots op dat ons dat is gelukt.

Concreet: het Huizer Museum moet in staat worden gesteld om haar rol als ‘dragende instelling’ te vervullen. Ideaal zou zijn: de ontwikkeling van een klein Zuiderzeemuseum rond de Oude Haven, waar ook wisselende exposities uit de collectie van het Goois Museum kunnen worden getoond.

Dit is een verkorte weergave van het interview. In deze krant het volledige interview!

En in deze folder staan alle successen nog eens op een rijtje.