BNI
BNI Strook

Besloten of openbaar?

In de aanloop naar een besloten commissievergadering Fysiek domein op maandag 19 november werden we verrast door een tekst op de website van de gemeente over de BNI-strook langs de Havenstraat. Naar aanleiding van de tekst hebben we de volgende vragen gesteld.

Hoe verhoudt deze tekst zich tot de geheimhouding die door het college aan de raad is gevraagd? Wat is de reden dat deze tekst zo kort voor de besloten commissievergadering geplaatst moest worden?

In de aanloop naar een besloten commissievergadering Fysiek domein op maandag 19 november werden we verrast door een tekst op de website van de gemeente over de BNI-strook langs de Havenstraat. Naar aanleiding van de tekst hebben we de volgende vragen gesteld.

Hoe verhoudt deze tekst zich tot de geheimhouding die door het college aan de raad is gevraagd? Wat is de reden dat deze tekst zo kort voor de besloten commissievergadering geplaatst moest worden?

Door deze tekst voelen wij ons niet serieus genomen in onze rol als volksvertegenwoordiger. Wij zijn tegemoet gekomen aan de wens van het college om tijdens een besloten commissievergadering over dit onderwerp verder te spreken. Voordat dit overleg plaatsvindt, communiceert het college via de website rechtstreeks met inwoners. Kan het college ons uitleggen waarom zij de gemeenteraad zo buiten spel zet?

Hoe moeten wij deze tekst interpreteren? Is dit het standpunt van het college?

Is het college zich er van bewust dat dit zo gezien wordt door lezers?

In de tekst missen we informatie over de standpunten van de gemeenteraad. Zijn die bewust achterwege gelaten? Zo ja, wat is de reden daarvan? Zo niet, wanneer wordt het aangepast? En hoe wordt deze aanpassing onder de aandacht gebracht?

In de tekst wordt genoemd dat de Krachtcentrale met financiële steun van de gemeente een nieuwe culturele functie heeft gekregen. Kunt u ons zeggen waar die financiële steun uit bestond (of nog bestaat)?

In de tekst is alleen aandacht voor financiële gegevens. Onze conclusie na het lezen van dit stuk is dat maatschappelijke resultaten niet als opbrengst gezien worden. Vindt het college dat maatschappelijke opbrengsten niet van waarde zijn?