Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Kandidaten van PvdA/GroenLinks Blaricum
Gemeentefractie

Blaricum: Standpunten

De standpunten van PvdA/GroenLinks Blaricum staan op een aparte website

Lees meer
schooltas
Gelijkheid

Huizen: 1. Gelijke kansen

De kansen voor onze inwoners zijn niet gelijk. We willen de verschillen verkleinen door meer scholing: verbetering van de voorschoolse opvang en extra aandacht...

Lees meer
Een jonge vrouw in de thuiszorg helpt een oudere vrouw met opstaan
Zorg

Huizen: 2. Zorg voor een sociaal Huizen

We kiezen voor versterking van de wijkcentra als ontmoetingsplaats. Het worden hulp & zorgpunten in de buurt: voor snellere hulp bij geldzaken en...

Lees meer
GroenLinks-vrijwilligers bellen in een straat bij mensen aan voor een huis-aan-huis actie
Wonen

Huizen: 3. Meer betaalbare woningen

De woningvoorraad in Huizen moet groter! Er zijn te veel dure koopwoningen gebouwd, te veel is overgelaten aan commerciële projectontwikkelaars. Daarom zal in...

Lees meer
Twee mannen monteren zonnepanelen op een dak
Energietransitie

Huizen: 4. Werk maken van de energietransitie

In 2050 moet de hele woningvoorraad aardgasvrij zijn. Met het huidige tempo halen we dat niet. Een versnelling is nodig – ook lokaal.

Lees meer
Klimaatbestendig landscape.jpg
Klimaatverandering

Huizen: 5. Bijdragen aan een klimaatbestendig Huizen

De klimaatverandering is niet iets van de toekomst: nu al worden we geconfronteerd met zowel heftige regenbuien en wateroverlast als langere perioden van...

Lees meer
Haven van Huizen
Leefbaarheid

Huizen: 6. Een aangename woonplaats

Voor de leefbaarheid van Huizen willen wij onze jongeren aan Huizen binden met betaalbaar wonen en werk dichtbij.

Lees meer
Team voor verandering 2022
Participatie

Huizen: 7. Uw stem telt, ook na de verkiezingen

Partij van de Arbeid en GroenLinks willen inwoners meer invloed geven, door inwoners vroegtijdig bij ontwikkelingen te betrekken en de wijk een stem te geven...

Lees meer
GroenLaren

Laren: Standpunten

In Laren doet GroenLinks helaas niet mee aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Maar...

Lees meer