Nieuws

Besloten of openbaar?

BNI

In de aanloop naar een besloten commissievergadering Fysiek domein op maandag 19 november werden we verrast door een tekst op de website van de gemeente over de BNI-strook langs de Havenstraat. Naar aanleiding van de tekst hebben we de volgende vragen gesteld.

Hoe verhoudt deze tekst zich tot de geheimhouding die door het college aan de raad is gevraagd? Wat is de reden dat deze tekst zo kort voor de besloten commissievergadering geplaatst moest worden?

Lees verder

Algemene beschouwingen

Het is mooi dat Huizen als een gouden sociale gemeente beschouwd wordt, maar laten we onze ogen niet sluiten voor de situaties waar het minder goed gaat. Tijdens de financiële raadsvergadering van 12 juli kreeg GroenLinks net als alle fracties 12 minuten spreektijd voor de algemene beschouwingen. Hieronder staat de eerste termijn van Karin Rienstra en Marian van den Berge.

LEES MEER

GroenLinks loopt mee met Samenloop voor Hoop

Samenloop voor Hoop

Op 28 en 29 juni liepen de drie fractieleden van Groenlinks Huizen, Karin Rienstra, Marian van den Berge en Monica Lemmens, mee in de Samenloop voor Hoop.Dit is een landelijk evenement om, door samen 24 uur gesponsord te lopen, stil te staan bij kanker en het leven te vieren.

Lees verder

GroenLinks reageert op coalitieakkoord

Reactie Coalitieakkoord

Maandag 4 juni kwam de gemeenteraad bijeen om het coalitieakkoord 2018 -2022  te bespreken. GroenLinks beschouwt dit akkoord een goede basis om verder mee aan de slag te gaan. Wij zijn blij met de ruime aandacht voor sociale en duurzame onderwerpen en met het feit dat het geen dichtgetimmerd akkoord is. De beloofde ruimte willen wij gezamenlijk invullen. Daartoe heeft GroenLinks met ChristenUnie een motie samengesteld, want we houden van aanpakken. De motie geeft aanvullingen op hoofdlijnen voor het coalitieakkoord vanuit de gedachte ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’.

Lees verder

GroenLinks doneert huur en inboedel campagnepand

Halverwege december ontvingen zij de sleutels, en sinds 5 januari kan iedereen er terecht: het campagnepand van GroenLinks aan de Havenstraat 5a. Veel mensen vragen zich af of zo’n groot pand niet enorm veel kost. De eigenaar verdient er in ieder geval niks aan: het complete huurbedrag wordt gedoneerd aan Stichting Vier het Leven.

Lees verder

Pagina's