Nieuws

Besloten of openbaar?

BNI

In de aanloop naar een besloten commissievergadering Fysiek domein op maandag 19 november werden we verrast door een tekst op de website van de gemeente over de BNI-strook langs de Havenstraat. Naar aanleiding van de tekst hebben we de volgende vragen gesteld.

Hoe verhoudt deze tekst zich tot de geheimhouding die door het college aan de raad is gevraagd? Wat is de reden dat deze tekst zo kort voor de besloten commissievergadering geplaatst moest worden?

Lees verder

Algemene beschouwingen

Het is mooi dat Huizen als een gouden sociale gemeente beschouwd wordt, maar laten we onze ogen niet sluiten voor de situaties waar het minder goed gaat. Tijdens de financiële raadsvergadering van 12 juli kreeg GroenLinks net als alle fracties 12 minuten spreektijd voor de algemene beschouwingen. Hieronder staat de eerste termijn van Karin Rienstra en Marian van den Berge.

LEES MEER

GroenLinks loopt mee met Samenloop voor Hoop

Samenloop voor Hoop

Op 28 en 29 juni liepen de drie fractieleden van Groenlinks Huizen, Karin Rienstra, Marian van den Berge en Monica Lemmens, mee in de Samenloop voor Hoop.Dit is een landelijk evenement om, door samen 24 uur gesponsord te lopen, stil te staan bij kanker en het leven te vieren.

Lees verder

Pagina's