Reactie Coalitieakkoord
Karin Rienstra reageert op het coalitieakkoord

GroenLinks reageert op coalitieakkoord

Maandag 4 juni kwam de gemeenteraad bijeen om het coalitieakkoord 2018 -2022  te bespreken. GroenLinks beschouwt dit akkoord een goede basis om verder mee aan de slag te gaan. Wij zijn blij met de ruime aandacht voor sociale en duurzame onderwerpen en met het feit dat het geen dichtgetimmerd akkoord is. De beloofde ruimte willen wij gezamenlijk invullen. Daartoe heeft GroenLinks met ChristenUnie een motie samengesteld, want we houden van aanpakken. De motie geeft aanvullingen op hoofdlijnen voor het coalitieakkoord vanuit de gedachte ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’.

Huizer Museum als cultuurdrager

Huizen is een steeds aantrekkelijker gemeente voor toeristen. De Huizer cultuur draagt in belangrijke mate bij aan het kenmerkend profiel van de gemeente en kan daardoor benut worden om het aantrekken van toeristen. We doen dat door het Huizer Museum in te zetten als cultuurdrager van Huizen. Dat betekent dat het Huizer Museum met name de geschiedenis van Huizen als vissersdorp kan uitdragen in het Gooi.

Lokale energiecoöperatie

Huizen heeft de eerste stappen gezet om de energietransitie te realiseren. Een lokale energiecoöperatie draagt daaraan verder bij op een voor inwoners laagdrempelige en zichtbare manier. Wij ondersteunen de ontwikkeling van Huizer energiecoöperatie.

De energiecoach komt naar Huizen

Energie besparen is goed voor mens en milieu. Echter is goed advies over het besparen van energie van belang. Daarom introduceert GroenLinks de energiecoach in Huizen. De energiecoach helpt de inwoners en bedrijven om de juiste stappen te zetten naar een duurzame woning of duurzaam bedrijfspand.

Rookvrij opgroeien in Huizen

Huizen vindt het van belang dat jongeren gezond opgroeien. Daartoe willen we met een tabaksontmoedigingsbeleid voorkomen dat jongeren gaan roken. Het terugdringen van roken onder jongeren vraagt om een brede inzet, gericht op de directe leefomgeving. Daarom stellen we een aanpak voor die is gericht op voorlichting en educatie en verdere toename van een rookvrije omgeving.

Participatie

Tenslotte pleit Groenlinks ervoor om de inzet, kennis en ervaring van inwoners aan te wenden voor sociale, duurzame en culturele initiatieven.  We willen burgers actief betrekken bij besluitvorming.

Wij kijken uit naar de periode die komen gaat en we horen graag wat er leeft en speelt in Huizen.

Link naar motie