Laat het groen in Huizen onbebouwd!

Lokale GroenLinks-fracties in de Metropoolregio Amsterdam lanceren vandaag samen een regionaal natuurpact om het groen te beschermen tegen de bouwplannen van dit kabinet.  Lijsttrekker Karin Rienstra heeft namens GroenLinks Huizen het natuurpact ondertekend.

‘GroenLinks-fracties willen natuurpact om groen te beschermen tegen bouwplannen kabinet’

Aanleiding is de oproep van minister Ollongren (D66) aan gemeentes om lef te tonen door ook te bouwen in het groen.  Rienstra noemt dat ‘eeuwig zonde’, ‘onnodig’ en ‘ondoordacht ’.  “Bouwen is het groen is kiezen voor de makkelijke weg. Er zijn veel betere alternatieven voorhanden. Met dit regionale natuurpact beschermen we ons kostbare groen en bieden we gezamenlijk weerstand tegen het gemakzuchtige bouwen in natuur”. Aldus Rienstra.

Karin Rienstra wijst er op dat ook GroenLinks vindt dat bouwen nodig is. ‘Tot 2040 zijn er netto circa 250.000 woningen nodig in de Metropoolregio Amsterdam. Een forse opgave.  Maar dat hoeft niet ten koste te gaan van natuur en landschap. Er zijn mogelijkheden genoeg om binnenstedelijk te bouwen. Alleen vergt dat meer lef, visie en creativiteit dan het volplempen van natuur.’ Door regionale samenwerking kunnen gemeentes het groen niet alleen beter beschermen maar ook beheren en verbinden.

Omdat dit kabinet de suggestie wekt voor de makkelijke weg te kiezen, en niet voor gezond en groen, is dit natuurpact hard nodig. We dringen daarin aan op het maken van duidelijke afspraken tijdens de collegeonderhandelingen om het groen te beschermen. Dat betekent wel dat gemeentes  de schouders er echt samen onder moeten  zetten om snel meer woningen binnen bebouwd gebied te realiseren. Want als die er niet snel komen neemt de druk om toch te bouwen in het groen alleen maar toe. Regionale samenwerking kan dat voorkomen.

Rienstra: "In een gemeente met hoge natuur- en landschappelijke waarden is het goed wonen, werken en recreëren. Wij hebben liever dat al onze inwoners daarvan kunnen genieten dan dat daar een paar kunnen wonen”.

Het Regionaal Natuurpact Amsterdam is een initiatief van de GroenLinks fracties en lijsttrekkers in Diemen, Waterland, Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Velsen, Wormerland, Zaanstad en Zandvoort.

Lees in de bijlage het volledige natuurpact.