De besturen hebben mandaat gevraagd aan hun ledenvergaderingen om de samenwerking aan te gaan. Hiermee is breed ingestemd. De reden is ook duidelijk: “Samen zijn we sterker. Blaricum verdient een zo krachtig mogelijk progressief, groen en sociaal geluid.”

De gesprekken die volgden hebben ertoe geleid dat de partijen nu aankondigen dat zij gezamenlijk zullen deelnemen aan de verkiezingen in 2022, met één kandidatenlijst en één gezamenlijk verkiezingsprogramma. De komende periode gaan de partijen hiermee aan de slag, zodat deze er uiterlijk november 2021 liggen. “En we hopen dat zoveel mogelijk talentvolle Blaricummers die onze idealen delen, al lid of niet, zich bij ons melden om met ons mee te doen.”

 “Wij horen overal om ons heen dat Blaricum genoeg heeft van de chaotische, versplinterde, lokale politiek. Dit progressieve blok met een stevige organisatie erachter, is daarvoor het alternatief. We geloven dat we tenminste drie zetels zullen halen en dat we daarmee deze toch al mooie gemeente nog beter kunnen maken.”

Bea Kukupessy - al sinds haar achttiende lid van GroenLinks en haar voorlopers - is gevraagd om zich kandidaat te stellen voor de gemeenschappelijke kieslijst. Na jarenlang prettig gewerkt te hebben voor en met De Blaricumse Partij, heeft zij deze nieuwe uitdaging met trots aanvaard.